Praktiserende terapeuter og behandlere er forpliktet til å gå i veiledning. Hensikten med veiledning er å forbedre og kvalitetssikre terapeutens/behandlerens praksis, slik at klientetene får best mulig faglig hjelp.

To av veiledningens viktigste funksjoner blir derfor å øke din "awareness" (årvåkenhet) i forhold til deg selv som terapeut/behandler, og derved utvikle ditt handlingsreportoar og dine ferdigheter.

I veiledning får du som terapeut/behandler støtte til å utforske deg selv og din måte å kontakte dine klienter på. Gjennom veiledning sørger du for at du selv er i en utviklingsprosess. Dette er helt avgjørende for å kunne støtte klientene i deres prosesser.

Veiledning skal også sikre en viss faglig utvikling. Som terapeuter og behandlere er vi bundet av Lov om alternativ behandling av sykdom og av våre utøverorganisasjoners etiske retningslinjer. Veiledning kan derfor inneholde elementer av undervisning. Særlig i forhold til terapeuter under utdanning, eller uerfarne terapeuter, er dette en viktig funksjon.

Veiledning foregår både individuelt og i gruppe. Veiledningsgruppen er for mange terapeuter et viktig menneskelig og faglig fellesskap. Det å ha kolleger som arbeider med tilsvarende ting som en selv, høre hvordan andre arbeider, kunne fortelle og dele fra eget arbeid er en viktig funksjon i seg selv. Noen ganger har man behov for å fortelle noe flott som har skjedd, eller dele noe tungt og vanskelig.

Til forskjell fra i terapirelasjonen, forventes det at en veiland bringer noe med seg inn i veiledningen. Det er veilandens ansvar å ha med seg et ”case” eller en problemstilling/tema som han eller hun ønsker å få veiledning i forhold til. Det er imidlertid ikke veilandens oppgave å vite hvordan han eller hun kan arbeide med dette, dette er det veilederen som har ansvar for. Veiledning handler hovedsakelig om å strukturere og legge til rette for læreprosesser, og det er veilederen som har ansvar for at dette skjer i veiledningen, gjerne i samarbeid med veilanden og eventuelt andre i gruppen.

Vi tar i mot terapeuter og behandlere i veiledning både individuelt og i gruppe. Veiledningen kan skje hos oss, eller på din arbeidsplass, etter avtale.

For nærmere informasjon om priser og avtaler, ta kontakt med en av teraputene/veilederne.

Lov om alternativ behandling av sykdom: http://www.lovdata.no/
Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF: http://www.ngfo.no/