«Hvem blir jeg i relasjonen med deg?»

Parterapi foregår på samme måte som i individualterapi med utgangspunkt i samtalen, men da primært mellom de to partene i forholdet.

Med fokus på å se, høre og sanse, blir dere bedre til å kommunisere med hverandre i parforholdet. Terapeuten støtter begge partene i å snakke til, høre og se hverandre, som et alternativ til å ha meninger "om" hverandre.

Se teksten om gestaltterapi for mer informasjon om hva den teraputiske metoden i gestalt går ut på.

Gå til våre tilbud for å ta kontakt med en av teraputene for nærmere informasjon og eventuell avtale.