Er dine måter å møte ulike situasjoner på til nytte for deg og tilpasset livet ditt slik det er nå - eller bidrar de til at du «sitter fast» i gamle tilpasningsformer?

Gestaltterapi egner seg for alle som ønsker å bli mer bevisst egne behov og mestre jobb og relasjoner på en bedre måte. Gestaltterapeuter behandler angst, sorg, stress, traumer, alvorlige livsbelastninger og psykiske lidelser. Behandlingens varighet vurderes sammen med klienten.

Gestaltterapien fokuserer på det relasjonsmessige, og terapien foregår primært gjennom samtaler som retter seg mot at du kan bli mer oppmerksom på alle deler av deg selv som en sammenhengende helhet i forhold til tanker, følelser og sanser/kropp.

For ikke bare å snakke med hodet og tankene, men også med følelsene og sansene, bruker vi oppmerksomhetsøvelser, drømmer, fantasireiser, tegning og bevegelse i terapien.

Vårt mål er å hjelpe deg til å oppdage, verdsette og bruke dine egne ressurser kreativt. I terapirommet kan vi utforske sammen hvordan du påvirker andre, og andre påvirker deg– hvordan du bevisst eller ubevisst, møter nye situasjoner, og hvordan du kan utvide reportoaret ditt ved å eksperimentere med andre måter å møte en situasjon på.

Dette kan også hjelpe deg til bli tydeligere og sette grenser; si nei til det du ikke kan eller vil, og ja til det du virkelig trenger.

Det er alltid du som klient som definerer behovene og hvordan vi går frem. Vår oppgave som terapeuter er å støtte prosessen.