Bli med i terapigruppe 

En gruppe består av mellom seks og åtte deltakere.

I gruppen tar vi utgangspunkt i deltakernes behov ettersom de kommer frem. Vi jobber altså med det som oppstår i møtet mellom deltakerne «her og nå». På den måten kan du oppdage og utforske hvordan dine tilpasninger og rollemønstre virker på andre, og omvendt. Du får også muligheten til å prøve ut alternative måter å reagere og handle på, og høste nye erfaringer.

Dag og kveldsgrupper startes når nok deltakere har meldt seg. Tidene fastsettes etter nærmere avtale.

Gruppeleder og kontakt: Elisabeth Eie, gestaltterapeut MNGF

 

Deltakelse teller som læringsterapi for opptak ved NGI.