Coaching benyttes ofte av ledere og mellomledere, eller de som har personalansvar. All ledelse innebærer ansvar både for personale og bedriftens resultater. Toppledere har stort ansvar, og mellomledere har ansatte både over og under seg. Begge er derfor ofte i en presset og krevende situasjon. Ledernes kommunikasjonsevner og evne til å vise nærvær har effekt på hele bedriften eller organisasjonen, både mht. trivsel, fellesskapsfølelse, medansvar og produktivitet.

Men også andre ansatte i en bedrift/organisasjobn kan ha stort utbytte av coaching for å utnytte egne ressurser på en mer tilfredsstillende og mindre tappende måte, senke skuldrene og finne seg til bedre til rette i en arbeidssituasjon.

Det engelske ordet "coaching" henspeiler på å bringe en verdifull person fra et sted til et annet - og møter et behov nettopp der man har en opplevelse av å sitte fast. Personlig coaching kan derfor være mer effektivt enn kurs.

Coaching med utgangspunkt i gestaltisk metodikk, er prosess- og relasjonsfokusert. Det legges vekt på ikke å gi råd, men heller øke lederens potensiale til å finne egne svar. Fokus rettes mot å utforske nye måter å forholde seg til gamle problemstillinger på.

Coaching kan gjøres individuelt og i grupper.

Varighet og møteform avhenger av situasjon og behov, og kan skreddersys den enkelte person og virksomhet.

Ta kontakt med en av oss for mer informasjon.

Attestester fra ulike sektorer (bedrifter, skoler, myndigheter) kan foresvises.