NY WORKSHOP: SANSBAR og SANSEVAR 

Dine bevegelses-kvaliteter og ditt repertoar

 Har du lyst til å videreutvikle din sansing og ditt kroppsoppmerksomme nærvær?
 Ønsker du økt awareness på dine bevegelser i relasjon, dvs. din nonverbale kommunikasjon?
 Har du lyst på verdsetting av ditt nåværende nonverbale repertoar og lek med utvidelse av repertoaret?

8. og 9. november byr vi på gestalt-lek og utforskning av 
DINE BEVEGELSESKVALITETER OG DITT REPERTOAR.

Max 12 deltakere. 13 timer PFO 

Bevegelser/nonverbal kommunikasjon er fundamentet i alt samspill, og grobunnen for all annen utvikling og fungering. Bevegelser fører med seg kontaktopplevelser og mening, og innebærer et kraftfullt og naturgitt vekstpotensiale i terapirommet og livet forøvrig. Dette er den ene av de tre SANSBAR og SANSEVAR - workshopene som vi tilbyr.

De to andre er:

 SANSBAR OG SANSEVAR i bunn og grunn - om de grunnleggende bevegelsene

 SANSBAR og SANSEVAR i dansen mellom nærhet og avstand - om bevegelses-  dimensjonene

 ·