Av Elisabeth Eie

”You do with  your client what you would do with a baby”
”In order to wait, you also have to feel your weight”
”Let the body think for you”      (Ruella Frank)

En av mine viktigste oppdagelser  i utdanningen hos Ruella Frank i New York, har vært hvor mye det er å hente i de ”små fnuggene”.  Hun kaller sin utdanning Somatic, Developmental Psychotherapy, der det kroppslige har en sentral plass, dvs. hvordan vi sanser og erfarer oss selv gjennom bevegelser i rommet og uttrykker vårt  holdning  og intensjon i situasjonen. Hvordan vi former kroppens bevegelser gjennom grunnleggende mønstre og  dimensjoner (plan), påvirker hvordan vi skaper våre opplevelser og danner mening. Noe av dette har vi med oss som foretrukne tilpasninger fra fødselen av

Nøkkelord:  relasjon, grunnleggende bevegelsesmønstre, dimensjoner og intensjonsplan

(Last ned artikkelen for å lese mer...)

 


 

 

Attachments:
Download this file (NGT And then I grasped..2014-1.pdf)And then I grasped what I reached for[ ]668 kB