av Elisabeth Eie

Frank Staemmler er etter hvert blitt godt kjent i gestaltmiljøet i Norge. Mange av oss har studert hans artikler og deltatt på hans workshops om blant annet empati og aggresjon (Staemmler, 2007; 2009a). Dagens studenter kan også oppleve ham som lærer i undervisningen på Norsk Gestaltinstitutt.  Frank er en belest og grundig teoretiker og en særdeles produktiv skribent. Han har så langt skrevet over 70 artikler og seks bøker om gestaltterapi. Han bidrar i stor grad til formidling av våre gestaltteoretiske røtter og til videreutvikling av disse, samt til å knytte gestaltteorien til filosofi og andre humanistiske og terapeutiske fagfelt.  I anledning hans gjesteundervisning på NGI i mai i år takket han ja til å bli intervjuet av Norsk Gestalttidsskrift.

(Last ned artikkelen for å lese mer...)

Attachments:
Download this file (NGT-intrevju F. Stämmler-09.doc)Gestalt, Brobygging og Intersubjektivitet, Intervju med Frank M. Staemmler[Gestalt, Brobygging og Intersubjektivitet, Intervju med Frank M. Staemmler]1191 kB