av Elisaneth Eie

Irvin D. Yalom (2008)
Staring at the Sun
Jossey-Bass Publiishers, CA, USA
306 sider

Irvin Yalom er professor emeritus i psykiatri ved Stanford-universitetet i San Fransisco. Han skriver både fagbøker og romaner, begge deler med innlevelse og refleksjon. Han er en populær forfatter både innenfor og utenfor terapikretser og bidrar derfor på en sjelden måte til å spre kunnskap og refleksjon om psykoterapi og relasjonen mellom mennesker.

Yalom har i flere av sine bøker pekt på døden som en del av livet, og på betydningen av å snakke om angsten for døden. Han har selv hatt kreft, og i den forbindelse har dette temaet blitt forsterket i livet og litteraturen hans, noe leserne har kunnet ta del i bl.a. i boken The Schopenhauer Cure (2005). Denne boken handler blant annet om hvordan kreften gjorde at han ble opptatt av hvordan det egentlig har gått med tidligere klienter, og  hvordan han skulle forholde seg til en terapigruppe han har hatt i mangfoldige år etter at han var blitt rammet av en sykdom han kunne dø av.