Bokomtale av Elisabeth Eie

Ruella Frank / Frances La Barre (2011)
The First Year and the Rest of Your Life
New York NY, USA: Routledge
178 sider

Dette er en viktig og ambisiøs bok om kroppsrelatert, relasjonell selvutvikling. Den er skrevet av to kvinner som ønsker å fremstille en selvutviklingsteori som er non-lineær, prosessuell og holistisk, adressert til psykoterapeuter fra ulike retninger. De lykkes langt på vei synes jeg. Forfatterne kommer selv fra to ulike terapeutiske tradisjoner. Ruella Frank er gestaltterapeut, mens Frances La Barre er psykoanalytiker. De har begge en bakgrunn fra dans og bevegelse, begge arbeider med barn og foreldrerelasjoner, og med voksne og par. Begge har også utgitt bøker før .
...