Vi er gestaltterapeuter og veiledere som i 2008 opprettet GestaltSentrum. Vi har begge mangeårig grunn-og videreutdanning i gestaltterapi fra Norsk gestaltinstitutt/høyskole i Oslo (NGI), og videreutdanning i psykosomatisk utviklingsterapi i New York. Vårt mål er å støtte deg i din egen utvikling, både i forhold til privatlivet og arbeidslivet. Det kan vi gjøre gjennom terapi, coacing/lederutvikling eller veiledning, avhengig av hva dine behov er i den situasjonen du befinner deg i akkurat nå. 

Som medlemmer av Norsk Gestaltterapeutforbund (NGF) er vi forsikret og oppfyller minimumskrav til faglig utdanning, videreutdanning og veiledning. Videre har vi tilgang på klageinstanser, og er forpliktet til å følge øvrige etiske retningslinjer om bl.a. tauhetsplikt og journalføring, som samsvarer med gjeldende rettningslinjer for Norsk Forbund for psykoterapi NFP) og relaterte, europeiske forbund (EAP og EAGT). Disse forpliktelsene kvalifiserer også for offentlig registrering som alternativ behandler (http://www.brreg.no/registrene/altbas/index.html). 


Elisabeth Eie

Terapi, veiledning, coaching og kurs

Gestaltterapeut MNGF med egen praksis siden 1998.
4-årig grunnutdanning, 2-årig videreutdanning, og 2-årig veilederutdanning fra Norsk Gestaltinstitutt/Høyskole 
Utdannet i ”Developmental Somatic Psychotherapy” hos
Ruella Frank, Ph.D, Somatic Institute NY
2-årig gestaltbasert organisasjonsutvikling, NGI/IGOOR 
20 års erfaring fra internasjonalt bistandsarbeid, 10 år som leder
Cand.Mag. i ernæringsfysiologi og sosialantropolog,UiO 


Sigrun Marie Skarsgard

Terapi, veiledning og kurs 
Gestaltterapeut med mastergrad fra UK,
4-årig grunnutdanning, 2-årig videreutdanning, og 2-årig veilederutdanning fra Norsk Gestaltinstitutt/Høyskole  
Utdannet i ”Developmental Somatic Psychotherapy” hos Ruella Frank, Ph.D, Somatic Institute NY,
Tre moduler på doktorprogram i UK
Utdannet sosionom og veileder
Deltidsstuderende på 4-årig masterprogram i familieterapi ved Diakonhjemmets Høgskole