NY WORKSHOP: SANSBAR og SANSEVAR 

I bunn og grunn.

 

Er du  gestaltterapeut, gestaltcoach eller gestaltstudent? 

Har du lyst til å videreutvikle din sansing og ditt kroppsoppmerksomme nærvær? 

Ønsker du økt awareness på dine bevegelser i relasjon, dvs. din nonverbale kommunikasjon?

Har du lyst på verdsetting av ditt nåværende nonverbale repertoar og lek med utvidelse av repertoaret?

 

9. -10. november byr vi på gestaltlek og utforskning av DE GRUNNLEGGENDE BEVEGELSENE.

Max 12 deltagere, 13 timer PFO.

 

De grunnleggende bevegelsene fører med seg kontaktopplevelser og mening, og innebærer et kraftfullt og naturgitt vekstpotensiale i terapirommet og livet forøvrig.  For bevegelser / nonverbal kommunikasjon  er fundamentet i alt samspill og  grobunnen for all annen utvikling og fungering.  

 

Dette er den ene av de tre SANSBAR og SANSEVAR - workshopene som vi tilbyr.  

De andre er:

·      SANSBAR og SANSEVAR i  dansen mellom nærhet og avstand - om bevegelsesdimensjonene,

·      SANSBAR og SANSEVAR, dine kvaliteter og ditt repertoar - om bevegelseskvalitetene.