Strever du i relasjoner?
 Sliter du på jobben?
 Savner du livsglede?
 Føler du deg sjelden bra nok?
 Har du ofte dårlig samvittighet?
 Blir andres behov viktigere enn dine?
 Blir frihet og nærhet uforenlige motsetninger?
 Er livet stressende og kaotisk? 
 Blir mat eller andre ting altoverskyggende?
 Har du angst eller føler deg deprimert?  
 eller har du rett og slett lyst til å utforske mer om
   deg selv og dine muligheter ? 

Da kan kanskje gestaltterapi, veiledning eller coaching hjelpe deg!


 Elisabeth Eie
Gestaltterapeut
MNGF/GPOSigrun Marie Skarsgard
Gestaltterapeut
MSc/MNGF 

 

Vi Tilbyr

 Terapi til enkeltpersoner, par, familier og grupper
 Veiledning til andre terapeuter, terapistudenter, sosialarbeidere, m.fl.
 Coaching av ledere, mellomledere og andre ansatte både i privat næringsliv, organisasjoner og offentlige
   virksomheter.
 Kurs og workshops

Vi er begge erfarne gestaltterapeuter med tilleggsutdanninger blant annet i veiledning og somatisk psykoterapi, familieterapi , traumearbeid og organisasjonsutvikling

 

 

Ny Workshop: SANSBAR og SANSEVAR i bunn og grunn

Lørdag 13. og søndag 14 februar (mer informasjon)

 Er du gestaltterapeut, gestaltcoach eller gestaltstudent? 
 Har du lyst til å videre- ut vikle din sansing og ditt kroppsoppmerksomme nærvær?
 Savner du livsglede?
 Ønsker du økt awareness på dine bevegelser i relasjon, dvs. din nonverbale kommunikasjon?
 Har du lyst på verdsetting av ditt nåværende nonverbale repertoar og lek med ut videlse av repertoaret?

Vi inviterer til gestalt-lek og utforskning, bade for deg som har vært på SANSBAR og SANSEVAR - workshop før, og deg som ikke har det. Du er velkommen enten du jobber med klienter eller ikke.

Denne gangen er temaet de seks GRUNNLEGGENDE BEVEGELSENE:! Hvordan du!
1.GIR DEG HEN OG TAR I MOT STØTTE  (yielding).!
2.SKYVER I MOT OG DIFFERENSIERER  (pushing).!
3.SØKER, REKKER, STREKKER DEG UT TIL ANNET             
4.ELLER ANNEN (reaching).!
5.GRIPER OG BEGRIPER (grasping). !
6.TREKKER TIL DEG OG TILTREKKER (pulling).!
7.GIR SLIPP (releasing).!

Workshopen er basert på nonverbale, relasjonelle og opplevelsesorienterte øvelser, designet for å øke awareness på disse grunnleggende bevegelsene som mennesker utvikler i første leveår i samspill med omsorgspersoner, og videreutvikler i relasjoner gjennom resten av livet.   !

 

Max 12 deltagere 13 timer PFO

Lørdag 13. og søndag 14 februar ! begge dager 10.00 - 17.30!hos GESTALT SENTRUM på loftet i Bygdøy Allé 21.!

Pris: Kr. 3800, -. Et ikke refunderbart beløp på kr. 1000, - innbetales ved påmelding. Restbeløp innen 1.februar.Kontonr. 97225451609.

Klikk her for mer informasjon.