Strever du i relasjoner?
Sliter du på jobben?
Savner du livsglede?
Føler du deg sjelden bra nok?
Har du ofte dårlig samvittighet?
Blir andres behov viktigere enn dine?
Blir frihet og nærhet uforenlige motsetninger?
Er livet stressende og kaotisk?
Blir mat eller andre ting altoverskyggende?
Har du angst eller føler deg deprimert?
Strever du med identitet, kjønn og seksualitet?
Eller har du rett og slett lyst til å utforske mer om deg selv og dine muligheter ?

Da kan kanskje gestaltterapi, veiledning eller coaching hjelpe deg!

Igen ventetid!


Elisabeth Eie
Gestaltterapeut
MNGF/GPOSigrun Marie Skarsgard
Gestaltterapeut
MSc/MNGF

 

Vi Tilbyr

Terapi til enkeltpersoner, par, familier og grupper
Veiledning til andre terapeuter, terapistudenter, sosialarbeidere, m.fl.
Coaching av ledere, mellomledere og andre ansatte både i privat næringsliv, organisasjoner og offentlige
virksomheter.
Kurs og workshops

Vi er begge erfarne gestaltterapeuter med tilleggsutdanninger blant annet i veiledning og somatisk psykoterapi, familieterapi, traumearbeid og organisasjonsutvikling

      Psykoterapi er dessverre pålagt MVA-plikt fra 2021

 

Ny SANSBAR- OG SANSEVAR- workshop 7.-8. november 2020 -utsatt til medio februar, 2021: 

Dine bevegelses-kvaliteter og ditt repertoar

Har du lyst til å videreutvikle din sansing og ditt kroppsoppmerksomme nærvær?
Ønsker du økt awareness på dine bevegelser i relasjon, dvs. din nonverbale kommunikasjon?
Har du lyst på verdsetting av ditt nåværende nonverbale repertoar og lek med utvidelse av repertoaret?

7. og 8. november byr vi på gestalt-lek og utforskning av

DINE BEVEGELSESKVALITETER OG DITT REPERTOAR.

Max 12 deltakere. 13 timer PFO

Bevegelser/nonverbal kommunikasjon er fundamentet i alt samspill, og grobunnen for all annen utvikling og fungering. Bevegelser fører med seg kontaktopplevelser og mening, og innebærer et kraftfullt og naturgitt vekstpotensiale i terapirommet og livet forøvrig. Dette er den ene av de tre SANSBAR og SANSEVAR - workshopene som vi tilbyr.

De to andre er:

 SANSBAR OG SANSEVAR i bunn og grunn - om de grunnleggende bevegelsene

 SANSBAR og SANSEVAR i dansen mellom nærhet og avstand - om bevegelses-  dimensjonene